“Cincu su li ita di ‘na mani”: ecco la nuova commovente poesia di Aristotele Cuffaro.

A tutte le morti in mare nella nostra indifferenza

Cincu su li ita di ‘na mani
Ca salutanu
afferanu
pruoinu
accarizzanu

Cincu su li ita di ‘na mani
Ca natanu
Scavanu
Cercanu
Strncinu

Cincu su li ita di ‘na mani
Ca ciedinu
Pierdinu
Ammargianu
Sprufunnanu
All’ abbanunu.

Aristotele Cuffaro 

 

(foto di Luigi Mula)In questo articolo: